Aikido

“Budo rakibinizi güçle devirmek ya da dünyayı silahlarla yok oluşa sürüklemek için bir araç değildir. Gerçek Budo evrenin ruhunu kabul etmek, dünya barışını korumak, doğadaki herşeyi doğru bir şekilde üretmek, korumak ve yetiştirmektir.”
O’Sensei Morihei Ueshiba

Karate-Do

“Gerçek karate şudur: günlük hayatta kişinin zihni ve bedeni alçak gönüllülük ruhuyla eğitilip geliştirilir ve kritik zamanlarda kişi  tamamen adalet duygusuyla hareket eder.” 
Gichin Funakoshi