Aikido

“Budo rakibinizi güçle devirmek ya da dünyayı silahlarla yok oluşa sürüklemek için bir araç değildir. Gerçek Budo evrenin ruhunu kabul etmek, dünya barışını korumak, doğadaki herşeyi doğru bir şekilde üretmek, korumak ve yetiştirmektir.”
O’Sensei Morihei Ueshiba

Cimnastik

Temel jimnastik çalışmaları, spora başlayan çocukların hangi alana yöneleceklerini belirlemelerine yardımcı olacak alt yapıyı sağlar. Temel Jimnastik eğitimi, beden yapısını düzeltmek, güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla küçük yaşlardan itibaren yapılması gereken en önemli spor dallarından bir tanesidir.

Karate-Do

“Gerçek karate şudur: günlük hayatta kişinin zihni ve bedeni alçak gönüllülük ruhuyla eğitilip geliştirilir ve kritik zamanlarda kişi  tamamen adalet duygusuyla hareket eder.” 
Gichin Funakoshi